« »

Mustavaris (Corvus frugilegus)

SV: Råka, EN: Rook

kuva tästä lajista

Mustavariksen levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa jatkuen kapenevana kaistaleena itään aina Japaniin saakka. Suomessa laji on harvalukuinen melko tuore tulokas, jota esiintyy siellä täällä lähinnä länsirannikolla. Mustavaris pesii pääsääntöisesti yhdyskunnissa maaseudulla sekä taajamien ja kaupunkien puistoissa. Yhdyskunnista parimäärät on helppo laskea, mutta yksittäisparien pesinnät voivat jäädä helpommin huomaamatta.

Suomen ensimmäiset mustavariksen pesinnät todennettiin 1870-luvulla. 1800-luvun loppupuolella laji alkoi levittäytyä maahamme ja vakiintui Satakuntaan. Pohjanmaalle, mm. Ouluun, mustavaris asettui vakituiseksi pesijäksi 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Tämän jälkeen levittäytyminen ei enää ole edennyt. Edellisten atlasten yhdistetty esiintymisruutujen määrä oli 84, joista 29:ssä varmistettiin pesintöjä. Uusimmassa atlaskartoituksessa mustavaris yhytettiin 112 ruudulta, joissa 33:ssa varmistettiin pesintöjä. Ruutumäärän kasvu voi selittyä pelkästään kartoitustehokkuuden paranemisella, joten 1990-luvun loppupuolen kannanarvio n. 1 200 pesivää paria pitänee kutinsa nykyäänkin.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma330,9 %
Todennäköinen190,5 %
Mahdollinen521,3 %
Yhteensä1042,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa