« »

Mustatiira (Chlidonias niger)

SV: Svarttärna, EN: Black Tern

kuva tästä lajista

Mustatiira Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa pesivä laji. Suomessa se on hyvin harvalukuinen muutamien kosteikkopaikkojen pesimälaji. Varmistetut pesimäkohteet ovat Suomessa keskittyneet Länsi- ja Kaakkois-Suomen reheville järville.

Mustatiiran ensipesinnät nykyisen Suomen alueella varmistettiin 1960-luvulla, ja kanta on kasvanut hitaasti tämän jälkeen. Suomen pesimäkanta on arviolta 30 paria, ja kannan koossa ei ole tapahtunut voimakkaita muutoksia pariin vuosikymmeneen.

2000-luvun atlaksessa pesintä varmistettiin kolmelta Etelä-Pohjanmaan ruudulta. Kaakkoiset pesimäalueet ovat sen sijaan autioituneet. Valtaosa mahdollisista ja todennäköisistä pesinnöistä koskenee kevätmuuton aikaan Suomeen saapuneita kierteleviä lintuja.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma30,1 %
Todennäköinen90,2 %
Mahdollinen290,8 %
Yhteensä411,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa