« »

Mustapyrstökuiri (Limosa limosa)

SV: Rödspov, EN: Black-tailed Godwit

kuva tästä lajista

Mustapyrstökuirin päälevinneisyysalue ulottuu Keski-Euroopasta Keski-Aasiaan. Mustapyrstökuiri on Suomessa harvinainen pesimälintu, jonka ainoat säännölliset pesimäalueet ovat Pohjois-Pohjanmaan rannikolla, erityisesti Liminganlahdella. Mustapyrstökuirin pääasiallista elinympäristöä ovat rantaniityt, mutta laji pesii vähemmässä määrin myös pelloilla ja soilla. Suomessa pesii vain 70–90 paria, ja laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

Ensimmäisen atlaskartoituksen aikana mustapyrstökuireista saatiin pesintään viittaavia havaintoja (vähintään mahdollinen pesintä) 14 ruudusta. Toisella atlasjaksolla tällaisten ruutujen määrä oli 12. Kolmannen atlaksen aikana vähintään mahdollisten pesimäruutujen määrä oli kohonnut jo 58:aan, ja näistä 10:ssä pesintä oli varmistettu. Pesintöjä varmistettiin myös Itä-Suomesta. Todennäköisiä pesintöjä tuli tietoon eri puolilta Etelä-Suomea, ja aika näyttää onko laji leviämässä myös eteläisempään Suomeen. Vielä 1970-luvulla laji pesi Ahvenanmaalla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma100,3 %
Todennäköinen260,7 %
Mahdollinen220,6 %
Yhteensä581,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa