« »

Metsäkirvinen (Anthus trivialis)

SV: Trädpiplärka, EN: Tree Pipit

kuva tästä lajista

Metsäkirvisen levinneisyysalue kattaa suuren osan Euraasiaa, ja Suomessa lajia tavataan lähes koko maassa Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Metsäkirvinen asuttaa monenlaisia havumetsäalueen metsätyyppejä, joista suosituimpia ovat mäntyvaltaiset, aukkoiset ja avoimet metsät sekä rämeet. Laji viihtyy hyvin myös hakkuuaukoilla ja nuorissa kasvatusmetsissä, eli ympäristöissä, joita suomalainen tehometsätalous on jo vuosikymmeniä maahamme tuottanut.

Metsäkirvisen pesimäkanta oli 1900-luvulla suurimmillaan ilmeisesti 1940- ja 1950-luvuilla, mutta sen jälkeen populaatio on taantunut. Taantuma liittynee muutto- ja talvehtimisalueiden olosuhteisiin, sillä Suomessa sopiva pesimäympäristö ei ole nykymetsätalouden myötä todellakaan vähentynyt – päinvastoin. 1980-luvun lopulla pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 2,2 miljoonaa paria, ja tuolloin metsäkirvisen arveltiin olevan maamme kolmanneksi runsain pesimälaji. Linjalaskenta-aineistojen perusteella metsäkirviskanta väheni 1980-luvun alkupuolen ja 2000-luvun puolivälin välisenä aikana noin 50 %. Väheneminen oli rajumpaa Pohjois- kuin Etelä-Suomessa. Tuorein kannanarvio 2000-luvun lopusta on noin 2 miljoona pesivää paria. Se perustuu parempaan otantaan kuin aikaisempi arvio, joka nykykäsityksen mukaan lienee ollut selkeä aliarvio.

Lintuatlasten levinneisyyskartalla pesimäkannan pieneneminen ei näy selkeästi, mutta kanta on vähentynyt aivan pohjoisimmassa osassa maata lajin reuna-alueella. Metsäkirvinen on yhä yksi runsaslukuisimmista pesimälinnuistamme, ja asuttaa yhä noin 87 % maamme kaikista lähes 3 900 atlasruudusta. Asutettujen ruutujen määrä on jotakuinkin sama kuin 1970- ja 1980-lukujen atlasten yhdistetyssä aineistossa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma210954,6 %
Todennäköinen97525,2 %
Mahdollinen2867,4 %
Yhteensä337087,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta