« »

Metsähanhi (Anser fabalis)

SV: Sädgås, EN: Bean Goose

kuva tästä lajista

Metsähanhi on pohjoinen soiden laji, joka pesimäaikaan on arka ja viihtyy kaukana ihmisasutuksesta. Pääasiallista  pesimäympäristöä ovat rimpinevat ja -aavat, mutta lajin voi löytää myös muunlaisista suoympäristöistä, esim. rämeiltä. Useita metsähanhipareja voi pesiä samalla suolla, ja pesät voivat olla sangen lähellä toisiaan.

Metsähanhi on ilmeisimmin taantuva laji, mikä on havaittavissa vertailtaessa nykyistä ja kahta edellistä lintuatlasta yhdistettynä: varmojen pesintöjen ruutumäärä on puolittunut sitten 1980-luvun. On kuitenkin huomattava että kaiken kaikkiaan pesintään viittavien ruutujen määrä on pysynyt jotakuinkin samana (n. 700 kpl), eli nykyatlaksessa mahdollisten ja todennäköisten pesintöjen osuus on kasvanut. Tämä saattaa olla osittain seurausta siitä, että yleisesti ottaen suoalueiden kartoitustehokkuus jonkin verran laski lajin ydinalueella Pohjois-Pohjanmaalla sitten 1980-luvun atlaksen. Maassamme pesii tätä nykyä  n. 1700–2500 metsähanhiparia, ja tuoreimmassa uhanalaisuusarvioinissa (v. 2010) laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.

Metsähanhen levinneisyyteen ja pesimäkannan kokoon vaikuttaa ennen kaikkea soiden käyttö. Soiden ojitus, turvetuotanto ja muu ihmisen aiheuttama häirintä saattavat muuttaa suot lajille elinkelvottomiksi. Tällaiset muutokset uhkaavat ennen kaikkea Etelä- ja Keski-Suomen populaatiota, sillä tällä alueella on vielä paljon suojelemattomia soita. Metsähanhi on myös riistalaji, ja metsästyksen vaikutuksia pesimäkannan kokoon ja kehitykseen olisi syytä tutkia ja seurata huolellisesti.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1704,4 %
Todennäköinen1975,1 %
Mahdollinen3529,1 %
Yhteensä71918,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta