« »

Merimetso (Phalacrocorax carbo)

SV: Storskarv, EN: Great Cormorant

kuva tästä lajista

Näyttävä merimetso on pesimälajistoomme tuoreimpia tulokkaita, ja ensimmäinen pesintä todettiin Raaseporin saaristossa vuonna 1996. Tämän jälkeen kanta on kasvanut voimakkaasti. Laji pesii yhdyskunnissa, ja vuonna 2009 pesimäkannaksi arvioitiin noin 16 000 paria. Merimetson runsastuminen liittyy laajaan yleiseurooppalaiseen kannankasvuun, jonka myötä lajin levinneisyys on laajentunut suuressa osassa Eurooppaa.

Merimetso on kiistanalainen laji, sillä lajin väitetään heikentävän kalakantoja, aiheuttavan pyydysvahinkoja ja pilaavan saaristoluontoa. Merimetson kalataloudelle aiheuttamat taloudelliset tappiot tunnetaan kuitenkin hyvin puutteellisesti. Lajiin kohdistuu laitonta vainoa mm. pesien tuhoamisen muodossa. Vuoden 2010 aikana ympäristöhallinto myönsi muutamia kannanrajoituslupia, joilla merimetsokantaa voidaan yrittää rajoittaa erityisillä "ongelma-alueilla".

Merimetson pesintä varmennettiin atlaksessa etelä- ja länsirannikolla 70 atlasruudussa, ja lisäksi todennäköinen tai mahdollinen pesintä ilmoitettiin paristasadasta muusta ruudusta. Kaikki varmat ja todennäköiset pesinnät sijoittuivat merenrannikolle, ja laji ei ole ainakaan toistaiseksi levinnyt pesimään sisämaahan, kuten useissa Euroopan maissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma591,5 %
Todennäköinen110,3 %
Mahdollinen2065,3 %
Yhteensä2767,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta