« »

Merikihu (Stercorarius parasiticus)

SV: Labb, EN: Arctic Skua

kuva tästä lajista

Merikihu on pohjoisten merialueiden pesimälaji. Suomessa laji pesii vain merellä, saaristossa, ja varmimmin lajin löytää läntisten merialueiden ulkoluodoilta. Tihein pesimäkanta sijoittuu Saaristomereltä ja Ahvenanmaalta Perämerelle ulottuvalle vyöhykkeelle, ja Suomenlahdella laji on hyvin harvinainen pesimälintu. Laji pesii Suomessa yksittäispareina, joskin tiheimmän kannan alueella lähimmät pesimäluodot voivat sijaita jopa viereisillä luodoilla.

Merikihu on runsastunut 1900-luvun jälkipuoliskolla pesimäalueilla esiintyneen vainon loputtua. Yhdistetyissä 1970- ja 80-luvun atlaksissa pesintä varmistettiin noin 140 atlasruudussa, kun 2000-luvulla lukumäärä oli yli 170. Pesimäkannan kooksi arvioitiin 1990-luvun lopulla 520 paria, ja nykykanta lienee vähintään 500–600 parin korvilla.

Kolmannessa lintuatlaksessa kannan kasvu näkyy myös levinneisyyden laajentumisena etenkin Perämeren alueella, mutta kanta on tihentynyt myös Lounaissaaristossa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1734,5 %
Todennäköinen421,1 %
Mahdollinen441,1 %
Yhteensä2596,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta