« »

Merihanhi (Anser anser)

SV: Grågås, EN: Greylag Goose

kuva tästä lajista

Saariston ja rannikkoseutujen asukki merihanhi esiintyy melko harvalukuisena koko rannikkoseudullamme. Monenlaiset saaret ja luodot soveltuvat pesimäpaikoiksi, kunhan lähistöllä on ruokailuun soveltuvia niittymäisiä ympäristöjä. Metsähanhen tapaan laji on pesimäaikaan melko arka ja piilotteleva.

Merihanhen pesimäkanta taantui 1900-luvun alkupuolella huomattavasti yli-innokkaan metsästyksen sekä muun häirinnän takia. Metsästyksen säätelyn, ja lopulta rauhoituksen ansiosta, kanta alkoi elpyä 1950-luvulta lähtien, ja kannankasvu jatkuu yhä. Atlaksessa varmojen pesintöjen ruutumäärä (n. 300 kpl) on tuplaantunut sitten edellisten atlasten, ja tätä nykyä lajia esiintyy aina Perämeren pohjukkaa myöten. Myös muutamia sisämaapesintöjä varmistettiin. Sisämaan mahdolliset pesinnät sen sijaan luultavasti koskevat kierteleviä pesimättömiä lintuja.

Merihanhen nykyiseksi pesimäkannan kooksi on arvioitu n. 5000–6000 paria.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2897,5 %
Todennäköinen762 %
Mahdollinen872,3 %
Yhteensä45211,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa