« »

Mehiläishaukka (Pernis apivorus)

SV: Bivråk, EN: Honey Buzzard

kuva tästä lajista

Mehiläishaukka pesii Islantia lukuun ottamatta koko Euroopassa. Idässä levinneisyys ulottuu Uralille saakka. Suomessa lajin levinneisyys painottuu maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisimmat pesimäalueet sijaitsevat Tornion ja Kuusamon seuduilla. Mehiläishaukka viihtyy rehevissä ja varttuneissa havu- ja sekametsissä.

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan mehiläishaukka on jatkuvasti taantunut 1980-luvun puolivälistä alkaen, minkä vuoksi vuonna 2010 tehdyssä uhanalaistarkastelussa sen luokitus muutettiin elinvoimaisesta suoraan vaarantuneeksi. Tuoreimman arvion mukaan maassamme pesii noin 3 000 mehiläishaukkaparia.

Ensimmäisessä ja toisessa atlaksessa mehiläishaukasta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja 1 569 atlasruudussa. Kolmannessa kartoituksessa vastaava luku oli 1 577. Kahdessa ensimmäisessä atlaksessa pesintä varmistettiin kolmanneksessa niistä ruuduista, joissa laji oli tavattu pesimäaikaan (PV-indeksi vähintään 2), mutta kolmannessa atlaksessa tämä osuus oli vain 18 %. Muutos näkyy erittäin selvästi kun karttoja katselee vertailutyökalun avulla ja se kertonee omalla karulla tavallaan pesimäkannan pienenemisestä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2957,6 %
Todennäköinen45511,8 %
Mahdollinen83321,6 %
Yhteensä158341 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta