« »

Luotokirvinen (Anthus petrosus)

SV: Skärpiplärka, EN: Rock Pipit

kuva tästä lajista

Luotokirvinen on Pohjois- ja Länsi-Euroopan rannikkoalueiden laji, jonka Suomessa pesii harvalukuisena ulkosaaristossa. Pesimäympäristöä ovat avoimet karut luodot ja kivikkosaaret. Valtaosa maamme luotokirvisistä pesii Saaristomeren alueella, harvalukuisin laji on Perämerellä.

Maamme luotokirvispopulaation kokoa on aina ollut melko hankala arvioida, mutta mitä ilmeisimmin laji runsastui ainakin Merenkurkun, Selkämeren ja Suomenlahden alueilla 1960–1970 -lukujen ja 1980–1990-lukujen välisenä aikana. 1980-luvun loppupuolella luotokirvisen kannan kooksi arvioitiin noin 1 500–1 800 paria, ja samoissa lukemissa oltaneen nykyäänkin.

Vertailtaessa uuden atlaksen aineistoa kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon, huomataan että luotokirvisen merellinen levinneisyysalue on pysynyt muuttumattomana viimeiset kolme vuosikymmentä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1163 %
Todennäköinen701,8 %
Mahdollinen210,5 %
Yhteensä2075,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta