« »

Luhtakana (Rallus aquaticus)

SV: Vattenrall, EN: Water Rail

kuva tästä lajista

Luhtakana pesii Euroopassa ja Aasiassa. Arviot Euroopan pesimäkannan koosta vaihtelevat, mutta enimmillään se voi olla jopa 360 000 paria. Suomen linnustossa luhtakana on uusi tuttavuus, sillä se levisi meille vasta 1900-luvun aikana ja on edelleen varsin eteläinen laji. Sen tyypillistä elinympäristöä ovat ruovikkoiset järvet ja merenlahdet. Rannikkovyöhykkeellä luhtakana on levinnyt Oulun korkeudelle saakka, mutta sisämaassa levittäytyminen on ollut selvästi hitaampaa. Suomen pesimäkannaksi on arvioitu 500–800 paria, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa laji arvioitiin elinvoimaiseksi.

Kahdessa ensimmäisessä atlaksessa luhtakanasta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja 211 ruudussa. Kolmannessa atlaksessa ruutumäärä tuplaantui 423:een. Muutoskartassa sininen värisävy onkin vallitseva. Uusia luhtakanaruutuja näyttää ilmestyneen Etelä-Suomen lisäksi koko länsirannikolle, mutta myös maan keskiosiin. Luhtakana on ilmeisen hyvin sopeutumassa rehevöityneisiin vesistöihimme.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma381 %
Todennäköinen2456,3 %
Mahdollinen1413,6 %
Yhteensä42411 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta