« »

Liro (Tringa glareola)

SV: Grönbena, EN: Wood Sandpiper

kuva tästä lajista

Liron levinneisyysalue kattaa koko Keski- ja Pohjois-Euraasian. Se on Suomen runsaslukuisin kahlaaja, ja sen pesimäkannaksi on arvioitu 300 000–450 000 paria. Kanta on tihein Keski- ja Pohjois-Suomessa. Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa liro luokiteltiin edelleen elinvoimaisten lajien joukkoon, vaikka laji on linjalaskentojen perusteella taantunut noin kolmanneksen viimeisen 30 vuoden aikana.

Kolmannessa lintuatlaskartoituksessa lirosta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja (mahdollinen, todennäköinen tai varma pesintä) 2 558 ruudussa. Kahden ensimmäisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa vastaava luku oli 2 872. Muutoskartta paljastaa, että liro on selvästi harvinaistunut Etelä- ja Kaakkois-Suomessa, mutta muualla levinneisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Havainnot tukevat kuitenkin käsitystä taantuvasta populaatiokoosta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma53913,9 %
Todennäköinen160841,6 %
Mahdollinen41410,7 %
Yhteensä256166,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta