« »

Leppälintu (Phoenicurus phoenicurus)

SV: Rödstjärt, EN: Redstart

kuva tästä lajista

Leppälintu on koko Suomessa esiintyvä euraasialainen laji. Se pesii valoisissa aukkoisissa metsissä, mieluiten männiköissä, mutta myös muissa kangasmaiden metsissä. Hyvin usein leppälintu pesii myös pihapiirissä pönttöön.

Leppälinnun pesimäkanta väheni voimakkaasti, noin 60 %, 1950-luvulta 1970-luvulle. Tärkeä tekijä vuotuisten kannanvaihtelujen takana on Pohjois-Afrikan talvehtimisalueiden sääolosuhteet, ennen kaikkea kuivuus (mm. Sahelin alueella), jonka tiedetään verottaneen Pohjois-Euroopan pesimäkantoja. 1980-luvulta lähtien leppälintu on jälleen runsastunut, etenkin Pohjois-Suomessa, josta linjalaskenta-aineisto jaksolta 1983–2005 paljastaa noin 50 % kasvun. Etelä-Suomessa lajin pesimäkanta on pysynyt melko vakaana, mutta yhä suurten vuosienvälisten vaihteluiden värittämänä. Koko maan laskenta-aineistot vuosilta 1978–2010 osoittavat kannan kasvaneen noin kolmanneksella. 1940- ja 1950-lukujen kannanarvio oli noin miljoona paria, ja 1980-luvun lopulla 500 000–700 000 paria. Viimeaikaisen runsastumisen valossa nykyinen pesimäkannan koko on 500 000–800 000 paria.

Uusimman atlaksen ja kahden edellisen yhdistetyn atlaksen välillä ei ole tapahtunut muutosta leppälinnun levinneisyysalueessa. Uusimmassa atlaksessa laji löydettiin noin 3 500 atlasruudusta (91 % kaikista ruuduista).

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma201952,2 %
Todennäköinen114629,7 %
Mahdollinen3479 %
Yhteensä351290,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta