« »

Lehtopöllö (Strix aluco)

SV: Kattuggla, EN: Tawny Owl

kuva tästä lajista

Lehtopöllö pesii yleisenä Etelä- ja Keski-Euroopassa, ja sen levinneisyys ulottuu pitkälle Venäjän keskiosiin saakka. Suomen linnustoon lehtopöllö on kuulunut vasta runsaat sata vuotta, ja täällä se asusteleekin levinneisyytensä pohjoisrajalla. Lehtopöllön levinneisyysraja yltää suunnilleen Vaasa–Joensuu -linjan tasolle. Lehtopöllön tyypillistä elinympäristöä ovat lehtomaiset metsät peltojen, laidunmaiden ja rantaniittyjen tuntumassa. Se pesii usein aivan asutuksen tuntumassa. Pesäpaikkana on luonnonkolo tai pönttö.

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan lehtopöllön runsaudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeksi kuluneen 30 vuoden aikana. Maassamme arvioidaan pesivän noin 1 300 paria, joista pääosa etelä- ja lounaisrannikolla. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa lehtopöllö arvioitiin elinvoimaiseksi.

Pääosa lehtopöllöistämme pesii Pori–Tampere–Lappeenranta -linjan eteläpuolella. Lisäksi sekä Jyväskylän että Joensuun ympäristössä näyttää elelevän vakiintunut populaatio. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä lehtopöllön levinneisyydessä ei sen pääesiintymisalueella ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta Keski- ja Itä-Suomesta laji on monilta ruuduilta kokonaan kadonnut. Lehtopöllön leviämistä pohjoiseen rajoittanevat eniten kylmät ja runsaslumiset talvet.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma45911,9 %
Todennäköinen1503,9 %
Mahdollinen1233,2 %
Yhteensä73218,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa