« »

Lehtokurppa (Scolopax rusticola)

SV: Morkulla, EN: Woodcock

kuva tästä lajista

Lehtokurpan levinneisyys kattaa koko subarktisen Euraasian, mutta puuttomilla alueilla sitä ei pääsääntöisesti tavata. Lehtokurppa on yleinen pesimälintu Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta sen esiintymisen pohjoisraja alkaa tulla vastaan jo Perämeren pohjukan ja Kainuun korkeudella. Suomen pesimäkannaksi on arvioitu noin 160 000 paria. Pesimäkanta on linjalaskentojen perusteella lähes kaksikertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa lehtokurppa arvioitiin elinvoimaiseksi.

Ensimmäisessä lintuatlaksessa lehtokurpasta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja (mahdollinen, todennäköinen tai varma pesintä) 1 728 ruudussa. Toisessa atlaksessa tällaisten ruutujen määrä oli 1 820, mutta kolmannessa peräti 2 618. Lehtokurppa on levittäytynyt koilliseen ja pohjoiseen. Levittäytyminen alkoi jo kahden ensimmäisen atlaksen välillä, mutta selvintä se on ollut toisen ja kolmannen atlaksen välillä. Levinneisyyden laajeneminen tukee käsitystä kannankasvusta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma87922,7 %
Todennäköinen117830,5 %
Mahdollinen56214,5 %
Yhteensä261967,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa