« »

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)

SV: Sångsvan, EN: Whooper Swan

kuva tästä lajista

Laulujoutsen pesii laajalla alueella pohjoisen Euraasian läntisiä osia. Suomessa laulujoutsen pesii monenlaisilla vesistöillä, kunhan niissä on tarpeeksi suojaavaa kasvillisuutta ja rehevyyttä. Laulujoutsenen löytää usein myös soilta. Laji on ennen kaikkea sisämaavesien lintu, mutta joutsenia pesii jonkin verran myös rannikkoseutujen ja saariston suojaisissa merenlahdissa. Etelään levittäytyvä laulujoutsenkanta on pärjännyt hyvin kilpailussa kyhmyjoutsenta vastaan. Yleensä laulujoutsen on syrjäyttänyt kyhmyjoutsenen lajien esiintyessä samalla pesimäkohteella.

Kansallislintumme laulujoutsen metsästettiin riistalintuna lähestulkoon sukupuuttoon 1900-luvun alkupuolelle tultaessa, mutta 1950-luvulla kansan yleinen mielipide saatiin muokattua joutsenen suojelulle myönteiseksi, ja pesimäkanta alkoi elpyä. Viimeiset viisi vuosikymmentä ovat olleet laulujoutsenen voittokulkua maassamme. Suomen pesimäkanta lienee tällä hetkellä 5 000-7 000 paria, kun vielä 1990-luvun alussa kannanarvio oli 1 500 paria.

Pesimäkanta on kasvanut hurjaa vauhtia, ja laji on levittäytynyt maan pohjoisosista etelämmäksi. Tuore atlas paljastaakin, että laji pesii tätä nykyä koko maassa etelärannikkoa myöten. Uusimmassa atlaksessa lähes 2 200 atlasruudulla (57 % kaikista ruuduista) havaittiin joutsenesta varma pesintä, kun edellisten atlasten yhdistetyssä aineistossa luku oli noin 600.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma220757,1 %
Todennäköinen3849,9 %
Mahdollinen52613,6 %
Yhteensä311780,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa