« »

Lapintiira (Sterna paradisaea)

SV: Silvertärna, EN: Arctic Tern

kuva tästä lajista

Lapintiiran levinneisyysalue kattaa karkeasti Euraasian ja Pohjois-Amerikan pohjoisosien alueet. Suomessa pesimäalue on yleisesti ottaen kaksiosainen. Lajia tavataan etenkin ulkosaaristossa kaikilla merialueilla sekä sisämaassa maan pohjoisosissa Koillismaalta aina Tunturi-Lappiin asti. Oulujärvellä on selkeä säännöllinen sisämaaesiintymä, ja sisämaapesintöjä on lisäksi varmistettu mm. Pohjanmaan, Suomenselän ja Saimaan alueella. Laji voi pesiä niin yksittäispareina kuin monisatapäisinä yhdyskuntina, joskin keskimääräiset yhdyskunnat ovat melko pieniä.

Lapintiirakannat ovat pysyneet joko vakaana tai runsastuneet merialueilla 1900-luvun jälkipuoliskolla. Saaristolintuseurannan perusteella Suomenlahden ja Lounaissaariston kannat kasvoivat vuosina 1986–2006 1,5–2-kertaisiksi. Perämeren kanta puolestaan taantui samalla jaksolla hieman. Suomen pesimäkanta on noin 60 000–90 000 paria, joista valtaosa pesii merensaaristossa.

Lapintiira on niin yleinen laji saaristossa, että pienet runsauden muutokset eivät näy levinneisyyden muutoksissa. Keskeisimmät levinneisyysmuutokset näkyvätkin sisämaan alueella. Oulujärven ja Koillismaan alueiden kasvaneet pesimävarmuusindeksit vanhojen ja 2000-luvun atlaksen välillä voivat ainakin osittain selittyä paremmalla havainnointitehokkuudella. Sen sijaan lajin esiintyminen on selkeästi harventunut 2000-luvulla Keski-Lapin alueella sekä 1970- että 80-luvun atlaksiin verrattuna.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma60515,7 %
Todennäköinen2486,4 %
Mahdollinen2947,6 %
Yhteensä114729,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta