« »

Lapinpöllö (Strix nebulosa)

SV: Lappuggla, EN: Great Grey Owl

kuva tästä lajista

Lapinpöllö pesii Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Euraasiassa sen levinneisyysalue ulottuu Skandinaviasta Venäjän kautta Tyynellemerelle asti. Suomessa pääosa lapinpöllöistä pesii noin Joensuu–Kokkola -linjan pohjoispuolella Metsä-Lappiin saakka. Etelämpänä lapinpöllöjä pesii hyvinä myyrävuosina. Lapinpöllö asustelee vanhoissa havu- ja sekametsissä. Pesäpaikakseen se kelpuuttaa usein vanhan petolinnun pesän tai pökkelön. Joskus pesä voi olla maassakin.

Suomessa arvioidaan pesivän noin 600 lapinpöllöparia, mutta vuosienväliset kannanvaihtelut voivat olla suuria. Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa lapinpöllö arvioitiin elinvoimaiseksi lajiksi.

Kaikissa atlaskartoituksissa vahvimmaksi lapinpöllöseuduksi on osoittautunut Perämeren pohjukan rannikkoseutu Haapavedeltä Oulun kautta Tornioon saakka. Toinen merkittävä esiintymisalue sijoittuu Keski-Suomen itäosiin, Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Myös Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on pieni pesimäkanta. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen vertailu viittaa jopa siihen, että laji olisi jonkin verran taantunut Pohjanmaalla ja Lapissa mutta samaan aikaan levittäytynyt etelämmäksi.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1884,9 %
Todennäköinen591,5 %
Mahdollinen1624,2 %
Yhteensä40910,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta