« »

Lapasorsa (Anas clypeata)

SV: Skedand, EN: Shoveler

kuva tästä lajista

Lapasorsa on rehevien järvien ja rannikon merenlahtien suhteellisen harvalukuinen laji, joka pesii harvalukuisena myös saariston heinäisillä luodoilla, usein lokkikolonioiden läheisyydessä. Atlaksessa laji on heinätavia helpompi kartoitettava, sillä se ei ole pesimäaikaan yhtä piiloitteleva.

Lapasorsan pesimäkannan vuotuisten vaihteluiden tiedetään olevan suuria, ja mm. talven sääolojen ja metsästyksen on arvioitu vaikuttavan pesivien parien määrään. 1990-luvun lopulla maamme lapasorsakannaksi arvioitiin noin 11 000 paria, ja sen jälkeen ei ole ollut viitteitä selvistä kannanmuutoksista.

Atlasten perusteella lapasorsan levinneisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana, vaikkakin varmojen pesintöjen ruutumäärä on pudonnut noin 350:stä noin 300:aan (samalla todennäköisten ja mahdollisten pesintöjen ruutumäärä on jonkin verran kasvanut). Lajin levinneisyys keskittyy eteläiseen ja keskiseen Suomeen ja se ulottuu rannikolla pohjoiseen aina Torniojokilaaksoon saakka.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3178,2 %
Todennäköinen3509,1 %
Mahdollinen3499 %
Yhteensä101626,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta