« »

Lampiviklo (Tringa stagnatilis)

SV: Dammsnäppa, EN: Marsh Sandpiper

kuva tästä lajista

Lampiviklon levinneisyys ulottuu Itä-Euroopasta Aasiaan. Sen elinympäristöä ovat lammet ja kosteat ruohostot aroilla ja taigalla. Suomeen lampivikloja harhautuu lähinnä muuttoaikoina, mutta laji pesii maassamme ainakin satunnaisesti korkeintaan viiden parin kannan verran. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa lampivikloa ei vielä luokiteltu, koska se katsottiin levittäytyväksi reuna-alueen lajiksi.

Kahden ensimmäisen atlaksen aikana lampiviklosta tehtiin pesintään viittaavia havaintoja 13 ruudussa, ja näistä yhdessä pesintä varmistettiinkin (Konnevesi 1987). Kolmannessa atlaskartoituksessa havaintoruutujen määrä lähes tuplaantui 24:ään, ja pesintä varmistui kolmessa ruudussa (Joutseno 2007, Kajaani 2007, Siilinjärvi 2010).

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma30,1 %
Todennäköinen90,2 %
Mahdollinen120,3 %
Yhteensä240,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa