« »

Kuovi (Numenius arquata)

SV: Storspov, EN: Curlew

kuva tästä lajista

Kuovin nimialalajin arquata levinneisyys kattaa koko Keski- ja Pohjois-Euroopan. Pääosa Keski- ja Itä-Venäjän kannasta kuuluu hieman suurikokoisempaan alalajiin orientalis, jonka yksilöt talvehtivat Afrikassa ja Intian valtameren rannikoilla. Euroopan kuovikannan kooksi on arvioitu 220 000–360 000 paria. Eniten kuoveja pesii Iso-Britanniassa (> 99 500), Venäjällä (> 48 000) ja Suomessa (50 000–90 000 paria). Suomessa kuovi on viljelymaiden, rantaniittyjen ja avosoiden asukki. Sen levinneisyys yltää pohjoisessa noin Sodankylän korkeudelle asti. Viime vuosikymmeninä tämä Etelä-Pohjanmaan maakuntalintu on taantunut etenkin eteläisessä Suomessa, ja sama suuntaus on havaittu koko Euroopassa. Taantuman on arveltu johtuvan maatalousympäristön muutoksista, metsästyksestä ja petojen aiheuttamista pesätappioista. Taantumasta huolimatta kuovi on edelleen luokiteltu elinvoimaiseksi.

Kolmannessa atlaskartoituksessa kuovi havaittiin pesimäaikaan 2 593 atlasruudussa ja pesintä varmistettiin 1 416 ruudussa. Kuovin levinneisyydessä on tapahtunut pieniä, mutta selkeitä muutoksia kahden ensimmäisen ja kolmannen kartoituksen välillä. Se näyttää ensinnäkin selvästi kadonneen useilta ruuduilta Länsi-Lapista, vaikka kyseisten ruutujen selvitysaste oli parempi kuin ennen. Etelä- ja lounaisrannikon tuntumassa sekä Hämeessä ja Keski-Suomessa on melko laajoja alueita, joilla kahden ensimmäisen atlaksen aikana pesintä onnistuttiin varmistamaan, mutta nyt pesimisvarmuus jäi todennäköiseksi. Pahimmilla alueilla laji oli jopa kokonaan hävinnyt ruudulta. Koska usein kuovien pesintä onnistutaan varmistamaan vasta poikasvaiheessa, on mahdollista että todennäköisten pesintöjen kasvanut osuus selittyy pesätappioiden kasvulla. Atlastiedot tukevat laskenta-aineistojen tuloksia, että kuovi on taantunut sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa, mutta maan keskiosissa kanta on pysynyt vakaana.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma141836,7 %
Todennäköinen85222 %
Mahdollinen3248,4 %
Yhteensä259467,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa