« »

Kuningaskalastaja (Alcedo atthis)

SV: Kungsfiskare, EN: Kingfisher

kuva tästä lajista

Kuningaskalastaja esiintyy Etelä-Suomessa erittäin harvinaisena pesimälajina levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Suomessa kannankasvua rajoittavat ankarat pakkastalvet. Kuningaskalastaja tekee pesänsä pehmeään joentörmään, ja suosii hitaasti virtaavia jokia. Kuningaskalastajapopulaatiomme on hyvin pieni (arvio 5-30 paria) ja keskittynyt eteläisimpään Suomeen. Uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) laji luokiteltiin äärimmäisen uhanalaiseksi.

Ensimmäinen kuningaskalastajan pesintä todettiin maassamme vuonna 1939, ja huipussaan kanta oli kesällä 1975, jolloin suomessa arvioitiin pesivän muutamia kymmeniä pareja. Ensimmäisessä 1970-luvun atlaksessa pesintä varmistettiinkin peräti 22 ruudussa, ja laji havaittiin yhteensä yli 40 ruudussa pesimäaikaan. 1970-luvun lopulle tultaessa kanta kuitenkin romahti muutamaan pariin usean ankaran talven johdosta, ja myös 1980-luvulla sama meno jatkui. Atlaksessa 1986-89 kuningaskalastajasta todettiin varma pesintä vain kahdella ruudulla, ja todennäköinen tai mahdollinen vain seitsemällä ruudulla. Uusimmassa atlaksessa kuningaskalastajan pesintä on varmistettu ilahduttavasti seitsemällä ruudulla, ja 18 ruudusta on todennäköinen tai mahdollinen pesintä. Lajin kanta on siis hieman toipunut 1980-luvun aallon pohjasta, mutta määrät eivät ole vielä palanneet 1970-luvun tasolle.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma70,2 %
Todennäköinen50,1 %
Mahdollinen140,4 %
Yhteensä260,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta