« »

Kultasirkku (Emberiza aureola)

SV: Gyllensparv, EN: Yellow-breasted Bunting

kuva tästä lajista

Kultasirkku on itäinen laji, jonka pesimäalue länsireuna on ulottunut Suomeen ja itäreuna aina Kamtsatkan niemimaalle asti. Suomessa lajin pesimäalueita ovat olleet Kaakkois-Suomen järvien rantapensaikot ja Perämeren merenrantojen pensaikot. Kultasirkku talvehtii Kaakkois-Aasiassa.

Kultasirkku kotiutui Suomeen 1920-luvulta alkaen, jolloin laji laajensi levinneisyyttään kohti länttä. Lajin pesimäkanta oli suurimmillaan 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin maassamme pesi useita satoja kultasirkkupareja. Kanta lähti 1970-luvun jälkeen laskuun, joka jyrkkeni 1990-luvun ja 2000-luvun aikana. Nykyään laji on Suomessa äärimmäisen uhanalainen, josta ei tehdä havaintoja edes joka vuosi. 2000-luvun alkuvuosilta on vielä useita havainto per vuosi, mutta vuoden 2004 jälkeen laji havaittu Suomessa vain kahdesti! Taantuman syyksi on selvinnyt talvehtimisalueella tapahtuva lintujen pyynti ihmisen ravinnoksi.

Atlastarkastelu paljastaa karulla tavalla kultasirkun totaalisen romahduksen. 1970-luvulla laji havaittiin 49 ruudusta, 1980-luvulla vielä 29 ruudusta, mutta tuoreimman atlaksen aikana laji havaittiin vain kerran! Kesäkuussa 2007 lauloi Kiteellä koiras muutaman päivän ajan. Laji on katoamassa Suomen pesimälajistosta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen00 %
Mahdollinen10 %
Yhteensä10 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa