« »

Kuikka (Gavia arctica)

SV: Storlom, EN: Black-throated Diver

kuva tästä lajista

Kuikka on pohjoisen pallonpuoliskon tundra- ja havumetsävyöhykkeen tunnusomainen laji, joka suosii karuja kirkasvetisiä järviä. Suomessa kuikka on runsaslukuisin Järvi-Suomen alueella riittävän suurilla järvillä, rannikolla laji on harvalukuisempi. Tuoreimman arvion mukaan Suomessa arvioidaan pesivän 11 000–13 000 kuikkaparia, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa kuikkakanta luokiteltiin edelleen elinvoimaiseksi.

Kuikka on useimmille suomalaisille tuttu lintu kesämökkijärviltä, ja laji valittiinkin kesällä 2010 ylivoimaisesti suosikkilinnuksi BirdLife Suomen järjestämässä "Rakkain mökkilintu" -äänestyksessä.

Kuikan levinneisyys Suomessa on pysynyt jokseenkin muuttumattomana 1970-luvun lopulta tähän päivään, kun huomioidaan III atlaksen edellisiä atlaksia parempi kartoitustehokkuus. Kuikan varma pesintä havaittiin noin kolmasosassa kaikista atlasruuduista, ja esiintyminen todennettiin kaiken kaikkiaan noin 60 %:ssa ruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma117430,4 %
Todennäköinen50012,9 %
Mahdollinen67217,4 %
Yhteensä234660,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa