« »

Korppi (Corvus corax)

SV: Korp, EN: Raven

kuva tästä lajista

Korpin levinneisyysalue on hyvin laaja, sillä lajia tavataan lähes kaikkialla pohjoisella pallonpuoliskolla. Suomessa korppi asuttaa lähes koko maata. Tuoreimmassa atlaksessa laji havaittiinkin yli 90 %:ssa maamme kaikista atlasruuduista. Korppi on perinteisesti mielletty asutusta karttavaksi erämaalinnuksi. Sitä on vainottu vielä 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, mutta nykyään vaino on harvinaisempaa, ja laji onkin rauhoitettu poronhoitoalueen ulkopuolella. Viime vuosikymmeninä yhä suurempi osa korpeista on rohkaistunut pesimään hyvin lähelle ihmisasutusta. Korpin runsastumista ovat edesauttaneet myös kaatopaikkojen tarjoama ravinto. Korppeja tapaa pesivänä myös tunturiylängöiltä sekä saaristosta.

Korpin pesimäkanta vahvistui, ilmeisesti pääasiassa vainon vähenemisen myötä, kaksinkertaiseksi vuosina 1950–80. Kasvu on jatkunut senkin jälkeen. Yhdistetty linja- ja pistelaskenta-aineisto vuosilta 1983–2010 paljastaa korppimäärien runsastuneen noin kolmanneksella. Nykyinen kannanarvio on noin 21 000 paria.

Edellisten kahden atlasten yhdistetyssä aineistossa korppi asutti n. 80 % maamme atlasruuduista, nyt uusimmassa kartoituksessa vastaavaksi luvuksi saatiin noin 92 %. Levinneisyydessä ei näy kuitenkaan selkeää muutosta, eli korppi asutti ja asuttaa edelleen koko maata. Havaintoruutujen määrän kasvu selittynee kasvun lisäksi myös kartoitustehokkuuden paranemisella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma193150 %
Todennäköinen80920,9 %
Mahdollinen80520,8 %
Yhteensä354591,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta