« »

Kirjosiipikäpylintu (Loxia leucoptera)

SV: Bändelkorsnäbb, EN: Two-barred Crossbill

kuva tästä lajista

Kirjosiipikäpylintu on levinnyt sekä Euraasian että Pohjois-Amerikan havumetsävyöhykkeelle. Euroopassa levinneisyys on hyvin itäinen. Suomi ja Venäjä ovat ainoat maat, joissa laji pesii säännöllisesti. Suomessa pesimälevinneisyys keskittyy Kainuusta Metsä-Lappiin ulottuvalle vyöhykkeelle, mutta kanta vaihtelee voimakkaasti kuusen siemensadon mukaan eikä lajilla ole säännöllisiä pesimäalueita.

Idästä tulevat vaellukset ja kuusen siemensato vaikuttavat voimakkaasti kannan kokoon, ja pesimäkannan on arvioitu vaihtelevan vuosittain 500–10 000 parin välillä. Idästä tulevat vaellukset voivat alkaa jo toukokuun lopulla, mikä hankaloittaa esimerkiksi pesimäkannan arviointia.

Voimakas kannanvaihtelu näkyy myös atlasten välillä. Ensimmäisessä atlaksessa laji havaittiin vajaassa 90 ruudussa, toisessa atlaksessa yli 230 ruudussa ja tuoreimmassa atlaksessa 215 ruudussa. Varmistettujen pesintöjen painopiste on myös vaihdellut selkeästi. Ensimmäisessä atlaksessa pesintöjä löytyi eniten Keski-Lapista, mutta niitä todettiin Satakuntaa ja Pohjois-Karjalaa myöten. Toisessa atlaksessa pesintöjä varmistettiin laajalla alueella Oulun seudulta Keski-Lappiin asti, ja kolmannessa atlaksessa pesinnät ovat keskittyneet etenkin Kuusamon ja Sallan alueelle itärajan tuntumaan. Etelä- ja Keski-Suomessa ilmoitetut mahdolliset ja todennäköiset pesinnät voivat koskea jo muualta vaeltavia lintuja.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma250,6 %
Todennäköinen200,5 %
Mahdollinen1714,4 %
Yhteensä2165,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa