« »

Kesykyyhky (Columba livia)

SV: Tamduva, EN: Rock Dove

kuva tästä lajista

Kesykyyhky eli pulu on kosmopoliitti, joka on ihmisen mukana levinnyt kaikkiin maanosiin Etelämannerta lukuun ottamatta. Alkuperäisiä kalliokyyhkyjä, jotka edustavat kesykyyhkyn kantamuotoa, tavataan enää harvoilla vuoristo- ja jyrkännealueilla. Suomessa kesykyyhky on levittäytynyt suurimpien kaupunkien ja asutuskeskusten ympäristöön. Kanta on keskittynyt Suomen eteläpuoliskoon ja on tihein Etelä-Suomessa. Pohjoisimmat esiintymät ovat Sodankylässä ja Ivalossa. Suomen pesimäkanta on peräisin karanneista ja tarhoista vapautetuista linnuista.

Kesykyyhky runsastui 1900-luvun alkupuolella, mutta talvilintulaskentojen perusteella kannankehitys on ollut likimain vakaa. Viime aikoina on havaittavissa pienoista nousua. Suomen pesimäkanta on arviolta 30 000–50 000 paria. Nykyisin lämmitettävien parkkihallien ja muiden kaupunkien keskustan puoli-ulkotilojen suojissa pulut pystyvät lisääntymään läpi talvenkin.

Kokonaisruutumäärä on vajaa sata enemmän kuin yhdistetyssä 1970- ja 80-luvun atlaksissa, mikä viestii lajin levinneisyyden laajentumisesta. Laajentumista näyttää tapahtuneen etenkin Keski- ja Pohjois-Suomen asutuskeskusten ympäristössä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3268,4 %
Todennäköinen2275,9 %
Mahdollinen1443,7 %
Yhteensä69718 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa