« »

Keräkurmitsa (Charadrius morinellus)

SV: Fjällpipare, EN: Dotterel

kuva tästä lajista

Keräkurmitsa pesii tunturialueella Pohjois-Norjasta Siperiaan. Sitä tavataan myös vuoristoalueilla mm. Alpeilla ja Skotlannissa. Euroopan pesimäkannan kooksi on arvioitu alle 42 000 paria. Suomessa keräkurmitsan pesimäalueet sijaitsevat Tunturi-Lapissa. Kanta on runsain Enontekiön, Utsjoen ja Sallan alueilla. Kokonaiskannaksi on arvioitu 1 500–3 000 paria. Keräkurmitsa luokiteltiin vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa silmälläpidettävien lajien joukkoon.

Kolmannen atlaksen aikana pesintä varmistettiin 30 ruudussa, minkä lisäksi pesintä oli todennäköinen tai mahdollinen 34 ruudussa. Kahden ensimmäisen atlaksen aikana pesintään viittaavia havaintoja tehtiin 93 ruudussa, joista 58:ssa varmistettiin pesintä. Kolmannen atlaksen tulosten perusteella laji näyttää hävinneen monilta perinteisiltä asuinalueiltaan.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma300,8 %
Todennäköinen140,4 %
Mahdollinen200,5 %
Yhteensä641,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa