« »

Keltasirkku (Emberiza citrinella)

SV: Gulsparv, EN: Yellowhammer

kuva tästä lajista

Keltasirkkua tavataan pesimälajina laajalla alueella Euroopassa sekä Aasian länsiosissa. Suomessa laji on lähinnä paikkalintu, joskin osa kannasta muuttaa etelämmäksi. Suomessa lajia tavataan pesivänä lähes koko maassa. Kanta harvenee selkeästi pohjoista kohden Lapin alueella ja laji puuttuu Tunturi-Lapista. Lajin löytää varmimmin pellonreunojen puista ja pensaikoista, mutta pesiviä pareja tavataan yleisesti myös hakkuutaimikoilla. Suurimmat pesimätiheydet saavutetaan eteläisessä Suomessa.

Suomen keltasirkkukannan on arvioitu linjalaskentojen perusteella taantuneen jo pitkään, ja nykykanta on arviolta kolmanneksen pienempi kuin 1970-luvun lopussa. Tuorein 2000-luvun lopun kannanarvio on noin 1,1 miljoona paria, ja lajin pesimäkanta on luokiteltu Suomessa elinvoimaiseksi.

Keltasirkun yleislevinneisyydessä ei ole juuri tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmen atlaksen välillä. Tuoreimmassa atlaksessa on selkeästi eniten asutettuja ruutuja etenkin parantuneen Etelä- ja Keski-Suomen havainnointitehokkuuden ansiosta. Sen sijaan maan pohjoisosissa on havaittavissa pienoista ruutujen vähenemistä, joka voisi viitata levinneisyyden pohjoisalueen harventumiseen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma197051 %
Todennäköinen68917,8 %
Mahdollinen2656,9 %
Yhteensä292475,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta