« »

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus)

SV: Nattskärra, EN: Nightjar

kuva tästä lajista

Kehrääjä on harvalukuinen mäntykankaiden ja mäntyvaltaisten sekametsien laji, jonka levinneisyysalue kattaa eteläisen Suomen, noin Vaasa-Lieksa -akselin korkeudelle asti. Kehrääjä on hämärä- ja yöaktiivinen laji, ja helpointa laji on havaita lajityypillisestä surisevasta soidinäänestä. Hyönteispyynnissä valoisina keskikesän öinä lenteleviä lintuja on myös melko helppo havaita sopivassa pesimäympäristössä.

Edellisen atlaksen aikoihin 1980-luvulla kehrääjä luokiteltiin taantuvaksi ja silmälläpidettäväksi lajiksi. Ensimmäiseen atlakseen (1974-79) verrattuna esiintymisruutujen määrä oli pudonnut  noin kolmanneksen, ja selvimmin levinneisyysalue oli harventunut pohjoisosista. Vähenemisen syiksi esitettiin ennen kaikkea liikenteen aiheuttamaa aikuiskuolleisuutta, sillä kehrääjät laskeutuvat usein ilta- ja aamuhämärissä tielle. Lisäksi myös asutuksen ja rakentamisen lisääntyminen mäntykangasmaille sekä hyönteismäärien väheneminen kylmien ja sateisten kesien takia saattoivat harventaa kehrääjäkantaa. 

Uusimman atlaskartoituksen perusteella kehrääjän levinneisyysalue on kuitenkin ilahduttavasti jälleen hyvinkin samankaltainen kuin 1970-luvulla, eli huomattavasti laajempi kuin 1980-luvun kartoitusten perusteella. Osittain kyse voi olla nykyatlaksen aiempia atlaksia huomattavasti paremmasta ruutujen kartoitusehokkuudesta. Lajin esiintymisruutujen määrä on nyt suurempi kuin kummassakaan edellisessä atlaksessa. Uusimmassa eliälajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) kehrääjää ei enää luokitella silmälläpidettäväksi vaan elinvoimaiseksi, ja kannan koon arvioidaan olevan noin 4000 paria.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma972,5 %
Todennäköinen41310,7 %
Mahdollinen2055,3 %
Yhteensä71518,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa