« »

Kapustarinta (Pluvialis apricaria)

SV: Ljungpipare, EN: Golden Plover

kuva tästä lajista

Kapustarinta pesii Pohjois-Euroopassa ja -Venäjällä sekä Grönlannissa ja Länsi-Aasian pohjoisosissa. Euroopassa arvioidaan pesivän yli 460 000 paria. Kapustarinta on Lapin tunturinummien tyyppilintu. Etelässä se on yleisin Satakunnan ja Pohjanmaan avosoilla. Muuttoaikaan, etenkin keväisin, kapustarintoja nähdään suurina parvina myös pelloilla. Suomen parimääräksi on arvioitu 50 000–80 000, ja kanta on mitä ilmeisimmin lievässä laskussa. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa kapustarinta luokiteltiin kuitenkin elinvoimaisten lajien joukkoon.

Kapustarinnan levinneisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia atlaskartoitusten välillä. Ensimmäisen atlaksen aikana varma tai todennäköinen pesintä todettiin 861 ruudussa, toisessa atlaksessa vastaavasti 942 ruudussa ja kolmannen atlaksen tulos oli jo 1 247 varmaa tai todennäköistä pesimäruutua. Etelä-Suomen sisämaassa on edelleen suhteellisen laaja ja melko yhtenäinen alue, jolla lajia ei pesivänä tavata lainkaan, mikä johtunee siitä että tällä alueella ei ole sille sopivaa pesimisympäristöä. Lounais-Suomessa kapustarinta näyttää hävinneen monilta ruuduilta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3749,7 %
Todennäköinen87622,7 %
Mahdollinen3368,7 %
Yhteensä158641 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa