« »

Kanahaukka (Accipiter gentilis)

SV: Duvhök, EN: Goshawk

kuva tästä lajista

Kanahaukka pesii Euraasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Siitä erotetaan useampia alalajeja, joista kolme asustaa Euroopassa. Näistä Suomessa tavataan kahta, nimialalajia gentilis maan etelä- ja keskiosissa ja alalajia buteoides pohjoisosissa. Kanahaukka pesii koko maassa puutonta ulkosaaristoa ja tunturipaljakoita ja -koivikoita lukuun ottamatta. Sen tyypillisintä pesimäympäristöä ovat vanhat havu- ja sekametsät.

Valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan Suomen pesimäkannaksi on arvioitu noin 5 000 paria. Koko vuonna 1982 käynnistyneen petolinturuutuseurannan ajan kanta on ollut hienoisessa laskussa. Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa kanahaukka arvioitiin kuitenkin elinvoimaiseksi.

Kanahaukan levinneisyys näyttää pysyneen suunnilleen ennallaan. Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa lajin pesintä varmistettiin yli 1 400 ruudussa ja viimeisimmässä atlaksessa määrä jäi hieman pienemmäksi, noin 1 350:een. Varmistettujen pesintöjen osuus kuitenkin hieman laski. Atlaskausien välillä levinneisyyteen näyttää tulleen pienialaisia aukkoja mm. Ahvenanmaalle, Pohjois-Satakuntaan, Keski-Suomeen sekä Lappiin Sodankylän pohjoispuolelle. On kuitenkin vaikea sanoa, ovatko muutokset todellisia vai voivatko ne selittyä esim. petolintuihin kohdistuvan mielenkiinnon vähenemisellä noilla alueilla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma136035,2 %
Todennäköinen3829,9 %
Mahdollinen54514,1 %
Yhteensä228759,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa