« »

Kanadanhanhi (Branta canadensis)

SV: Kanadagås, EN: Canada Goose

kuva tästä lajista

Kanadanhanhea on tuotu Pohjois-Amerikasta Eurooppaan ja istutettu riista- ja puistolinnuksi jo 1600-luvulta lähtien. Vapautetut/villiintyneet yksilöt ovat levittäytyneet läntiseen Eurooppaan elinvoimaisiksi populaatioiksi, ja myös Pohjois-Eurooppaan, jossa istutukset aloitettiin 1900-luvulla. Suomeen laji tuotiin viitisenkymmentä vuotta sitten, mutta pesimäkanta alkoi vakiintua vasta 1970- ja 1980-luvuilla.

Kanadanhanhen tyypillistä pesimäympäristöä ovat rehevät rannikon ja järvien lahdet. Lajia tapaa myös saaristosta.

Viimeisen parin vuosikymennen aikana kanadanhanhi on runsastunut voimakkaasti maassamme; esiintymisruutujen määrä (n. 800 kpl) on nyt noin nelinkertainen 1980-luvun atlakseen verrattuna. 2000-luvun lopun kannanarvio on 7000–8000 paria. Voimakas kannankasvu ilmenee myös levittäytymisenä vanhoilta Etelä- ja Lounais-Suomen pesimäalueilta pohjoisemmaksi: nykyään varmistettuja pesintöjä on aiempaa huomattavasti enemmän keskisestä Suomesta aina Pohjois-Karjalaa ja Kemi-Tornion -seutua myöten.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma40110,4 %
Todennäköinen1463,8 %
Mahdollinen2707 %
Yhteensä81721,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa