« »

Kalatiira (Sterna hirundo)

SV: Fisktärna, EN: Common Tern

kuva tästä lajista

Kalatiira pesii laajalla alueella Euraasiassa sekä Pohjois-Amerikassa. Suomessa laji on sisämaan järvien sekä meren sisäsaariston asukki. Levinneisyys ulottuu sisämaassa Etelä-Lappiin asti, ja laji on yleinen pesimälintu kaikilla merialueilla.

Kalatiira oli 1900-luvun alkupuolella monin paikoin meren saariston runsain tiiralaji, mutta kanta romahti vuosisadan jälkipuoliskolle tultaessa eikä ole kunnolla toipunut sen jälkeen. Kanta on kasvanut saaristolintuseurannan mukaan Suomenlahdella 1986–2006 noin kolminkertaisesti, mutta toisaalta Pohjanlahdella on tapahtunut pientä taantumista. Suomessa pesii suuruusluokkaa 50 000 paria kalatiiroja, joista noin 10 000 pesii meren saaristossa.

2000-luvun lintuatlaksessa on hieman enemmän havaintoruutuja kuin yhdistetyssä 1970- ja 80-luvun atlasaineistossa, mikä voisi kertoa kannan yleisestä vahvistumisesta. Lajin pääesiintymisalue on kuitenkin pysynyt hyvin samanlaisena kolmen vuosikymmenen ajan.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma163442,3 %
Todennäköinen51513,3 %
Mahdollinen40310,4 %
Yhteensä255266 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa