« »

Kaakkuri (Gavia stellata)

SV: Smålom, EN: Red-throated Diver

kuva tästä lajista

Kaakkuri on pienten (yleensä alle 20 ha) järvien ja suolampien asukki, joka erityisen mielellään pesii nevareunaisissa lammissa. Ravinnonhakumatkoillaan kaakkurit lentävät useiden kilometrien matkoja ja kalastavat usein suurten järvien selkävesillä. Pesäpaikan valinnassaan kaakkuri karttaa ihmisasutusta kuikkaakin enemmän.

Kaakkuri esiintyy koko Suomessa, etelärannikolta Tunturi-Lappiin. Uusimmassa atlaksessa lajista löydettiin varma pesintä n. 9 %:ssa kaikista atlasruuduista, ja esiintyminen todettiin noin neljäsosassa atlasruuduista. Verrattuna yhdistettyyn 1970- ja 1980-lukujen atlakseen kaakkuri vaikuttaa levittäytyneen maassamme aiempaa laajemmalle, sillä aiemmin se asutti vain 14 %:a maamme atlasruuduista. Aiempaa parempi atlasruutujen kartoitustehokkuus saattaa joltain osin selittää lajin löytymistä aiempaa useammasta ruudusta, sillä kannankasvusta 1980-luvulta nykypäivään ei ole viitteitä. Suomessa pesii tällä hetkellä 1 500–2 000 kaakkuriparia. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa kaakkuri luokiteltiin edelleen silmälläpidettäväksi.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3579,2 %
Todennäköinen1574,1 %
Mahdollinen52913,7 %
Yhteensä104327 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta