« »

Käki (Cuculus canorus)

SV: Gök, EN: Cuckoo

kuva tästä lajista

Käen levinneisyys kattaa laajan alueen Euroopasta Aasian itäosiin asti. Suomessa käki pesii lähes koko maassa, jopa tunturipaljakan alaosissa asti. Käen yleisin isäntälaji on leppälintu, mutta muitakin isäntälajeja tunnetaan useita kymmeniä. Tyypillisimmin käen tapaa metsäisillä alueilla, vaikka käkitiheydet eivät ole missään kovin suuria.

Käen kannankehitys on pysynyt vakaana pitkällä aikajänteellä. Lajin katsotaan taantuneen 1970-luvulta 1990-luvulle, mutta kanta on kääntynyt kasvuun tämän jälkeen. Nykykanta lienee samaa runsausluokkaa ellei jopa runsaampi kuin 1970-luvulla. Lajin pesivien parien määrän on arvioitu 2000-luvulla olevan noin 120 000 paria, ja kanta on elinvoimainen.

Kolmas atlas ei paljasta merkittäviä muutoksia käen levinneisyydessä. Lajin pesintä on vaikea varmistaa, mutta kukkuvat koiraat on helppo havaita. Tämän takia käki onkin havaittu yli 90 %:ssa ruuduista. Vain korkeimpien tunturien lakiosista se puuttuu. Kokonaisruutumäärän kasvu edellisten atlasten yhteisaineistoon nähden johtunee ainakin osittain parantuneesta havainnointitehokkuudesta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2466,4 %
Todennäköinen238661,7 %
Mahdollinen89023 %
Yhteensä352291,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa