« »

Järripeippo (Fringilla montifringilla)

SV: Bergfink, EN: Brambling

kuva tästä lajista

Järripeippo on boreaalisen havumetsän tyyppilajeja Fennoskandiasta Itä-Siperiaan ulottuvalla taigavyöhykkeellä. Suomessa laji esiintyy lähes koko maassa kannan ollessa tihein Lapissa ja harventuvan voimakkaasti etelää kohti. Järripeipon elinympäristöksi kelpaa niin havu- kuin lehtimetsäkin, ja laji on myös varsin runsas tunturikoivikossa.

Järripeipon pesimäkanta pysyi pitkään lähes vakaana 1990-luvun alkuun asti, mutta kanta on viimeisen parin kymmenen vuoden ajan ollut laskussa. Pesimäkannan on arvioitu taantuneen yli 40 % 1980-luvulta 2000-luvun lopulle. Taantumasta huolimatta järripeippo on Suomessa runsas pesimälintu, jonka pesimäkanta on yli 1,5 miljoonaa paria. Lajin kanta on arvioitu elinvoimaiseksi tuoreimmassa uhanalaisuusluokituksessa.

Kolmas atlas osoittaa, että järripeipon levinneisyyden eteläraja on vetäytymässä kohti pohjoista. Järripeiposta ei ilmoitettu yhtään pesimäaikaista havaintoa Ahvenanmaalta, jossa se havaittiin useilla ruuduilla molemmissa edellisissä atlaksissa. Samalla näyttää, että laji on kovaa vauhtia katoamassa Etelä-Suomesta. Yhtenäinen pesimäalue alkaa vasta Kajaani – Kokkola-linjasta pohjoiseen. Havaintoruutujen määrä on yli 200 pienempi kuin toisessa atlaksessa, vaikka tuoreimmassa atlaksessa havainnointitehokkuus oli huomattavasti edellistä parempi. Kainuusta pohjoiseen ulottuvalla alueella, jossa lajin tihein kanta sijaitsee, ei levinneisyys ole muuttunut ollenkaan. Levinneisyyden supistuminen koskeekin nimenomaan harvemman kannan aluetta, ja on todennäköisesti merkki ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Kylminä keväinä lintuja jää pesimään enemmän etelämmäksi.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma76019,7 %
Todennäköinen97325,2 %
Mahdollinen51513,3 %
Yhteensä224858,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta