« »

Jänkäsirriäinen (Limicola falcinellus)

SV: Myrsnäppa, EN: Broad-billed Sandpiper

kuva tästä lajista

Jänkäsirriäinen pesii Fennoskandiassa ja Pohjois-Venäjällä. Se on meillä melko harvalukuinen pesimälintu, joka esiintyy runsaimmillaan Pohjois-Suomen jängillä ja avosoilla. Suomen pesimäkannaksi on arvioitu 25 000–35 000 paria. Aiemmin laji luokiteltiin meillä silmälläpidettäväksi, mutta parantuneiden kannanarvioiden myötä se todettiin elinvoimaiseksi vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa.

Kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaskartoituksen välillä jänkäsirriäisen levinneisyydessä ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia. Pohjanmaalla havaintoruutujen määrä on kuitenkin selvästi vähentynyt. Tällä hetkellä esiintymisalueen eteläraja kulkee suunnilleen Oulun korkeudelta Kuusamoon.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma350,9 %
Todennäköinen1413,6 %
Mahdollinen1173 %
Yhteensä2937,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa