« »

Huuhkaja (Bubo bubo)

SV: Berguv, EN: Eagle Owl

kuva tästä lajista

Huuhkajan levinneisyysalue kattaa suuren osan Eurooppaa ja Aasiaa. Venäjän pohjoisosista se puuttuu. Suomessa pesimäkanta on tihein etelässä ja lounaassa. Lapissa huuhkaja on melko harvalukuinen. Huuhkajan pesän voi löytää kalliojyrkänteeltä, valoisalta mäntykankaalta, hakkuuaukealta tai vaikkapa sorakuopan lähistöltä. Vain muutama vuosikymmen sitten huuhkaja oli erittäin arka takamaiden lintu. Pitkään jatkuneen vainon päätyttyä ja toisaalta kaatopaikkojen runsaan rottaravinnon turvin se on vähitellen sopeutunut pesimään hyvin lähellä, jopa keskellä, ihmisasutusta.

Vuonna 1982 käynnistyneen valtakunnallisen petolinturuutuseurannan mukaan huuhkaja runsastui reilun prosentin vuosivauhdilla vuoteen 1994 saakka, mutta alkoi sen jälkeen äkisti taantua noin 4 % vuodessa. Aivan viime vuosina taantuminen on ilmeisesti pysähtynyt. Taantumisen vuoksi huuhkajan luokitus vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa muutettiin elinvoimaisesta silmälläpidettäväksi. Suomen pesimäkannaksi arvioidaan noin 1 200 paria.

Ensimmäisessä atlaskartoituksessa pääosa huuhkajista löydettiin Lounais-Suomesta ja Pohjanmaalta. Lajista saatiin pesintään viittaavia havaintoja (vähintään mahdollinen pesintä) 595 ruudusta. Toisen kartoituksen aikana lounaisosan kanta oli entuudestaan tihentynyt, ja huuhkajien asuttamia ruutuja löytyi yhä enemmän Pohjanmaalta ja Keski- ja Kaakkois-Suomesta. Pesintää pidettiin vähintäänkin mahdollisena peräti 1 110 ruudussa. Toisen ja kolmannen atlaksen välillä uusia huuhkajaruutuja näyttää ilmaantuneen etenkin Etelä- ja Pohjois-Savoon, mutta mahdollisesti tämä johtuu ainakin osittain tutkimuksen tehostumisesta. Mielenkiintoista on, että toisessa atlaksessa niiden ruutujen osuus, joissa pesintä varmistettiin, oli n. 60 %, mutta kolmannessa atlaksessa vain 33 %. Kato näyttää osuneen Ahvenanmaalle, Lounais-Suomeen ja Pohjanmaalle.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma46912,1 %
Todennäköinen49412,8 %
Mahdollinen40510,5 %
Yhteensä136835,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta