« »

Hiiripöllö (Surnia ulula)

SV: Hökuggla, EN: Hawk Owl

kuva tästä lajista

Hiiripöllöjä tavataan Pohjois-Amerikassa, Pohjois-Euroopassa ja Venäjän keski- ja pohjoisosissa. Suomessa hiiripöllö on pääsääntöisesti pohjoinen pesimälaji. Sen pesimäalue ja -kanta on kuitenkin suuresti riippuvainen pikkunisäkkäiden esiintymisestä ja runsaudesta: hyvinä myyrävuosina pesintöjä on todettu myös Etelä-Suomessa. Hiiripöllön pesimäympäristöä ovat mm. syrjäseutujen hakkuuaukeat ja suonlaiteet. Pesä on useimmiten matalassa kolossa, joskus myös pöntössä.

Ravintotilanteesta riippuen pesimäkanta vaihtelee 1 000–6 000 parin välillä. Hiiripöllökanta on ilmeisesti pysynyt suhteellisen vakaana, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa laji luokiteltiin elinvoimaiseksi.

Hiiripöllö on atlaskartoitusten mukaan yleisin Oulun ja Lapin läänien alueella. Ensimmäisen atlaskartoituksen aikana niitä ei juuri tavattu pesimäpuuhissa tämän alueen ulkopuolella. Toisen atlaksen aikana niitä tavattiin hyvinä myyrävuosina pesivinä mm. Suupohjassa, Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Kolmannen atlaskartoituksen aikana hiiripöllöjä tavattiin vain harvakseltaan pesivänä Oulun eteläpuolella, poikkeuksena kuitenkin Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, mistä pesiä jonkin verran löydettiin. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen vertailu viittaa siihen, että hiiripöllö olisi taantunut etenkin Pohjois-Pohjanmaalla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1844,8 %
Todennäköinen1273,3 %
Mahdollinen3077,9 %
Yhteensä61816 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta