« »

Hiirihaukka (Buteo buteo)

SV: Ormvråk, EN: Buzzard

kuva tästä lajista

Hiirihaukan levinneisyys kattaa koko Palearktisen alueen. Suomessa pesii kaksi alalajia. Nimialalaji buteo pesii etelä- ja länsiosassa, ja idänhiirihaukaksikin kutsuttu vulpinus maan itä- ja keskiosissa. Hiirihaukka viihtyy valoisissa havu- ja sekametsissä, joiden välissä on peltoja, hakkuualueita ja soita. Pesäpaikka löytyykin usein tällaisen aukion tuntumasta.

Suomen pesimäkannaksi arvioidaan tällä hetkellä 4 000–5 000 paria. Hiirihaukka on taantunut merkittävästi viimeisten 30 vuoden aikana. Kannan romahdus on ollut niin rajua, että vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa hiirihaukan luokitus muutettiin kerralla elinvoimaisesta vaarantuneeksi.

Petolintuseurannassa havaittu hiirihaukan taantuminen näkyy selvästi myös atlaskartoilla. Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa pesintään viittaavia hiirihaukkatietoja saatiin 2 439 ruudulta, mutta tuoreimmassa kartoituksessa tällaisten ruutujen määräksi jäi vain 2 077. Laji näyttää huvenneen eniten Pohjanmaalla, mutta aukkopaikkoja löytyy myös Hämeestä ja Uudeltamaalta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma93024,1 %
Todennäköinen48812,6 %
Mahdollinen66017,1 %
Yhteensä207853,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa