« »

Hemppo (Carduelis cannabina)

SV: Hämpling, EN: Linnet

kuva tästä lajista

Hemppo on levinnyt laajalle alueelle Eurooppaa, Länsi-Aasiaa ja Pohjois-Afrikkaa. Suomessa laji on eteläinen, suurimmat tiheydet tavataan aivan eteläisessä Suomessa, vaikka laji pesii aina Tornion korkeudelle asti. Sisämaassa kanta on harvempi. Tyypillisimmin hempon tapaa kulttuuriympäristöissä niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.

Hempon pesimäkanta on vaihdellut voimakkaasti Suomessa eri vuosikymmeninä. Viimeisen sadan vuoden aikana hemppokanta oli alhaisimmillaan 1920- ja 30-luvuilla ja korkeimmillaan 1970-luvulla, jolloin parimääräksi arvioitiin 27 000 paria. Tämän jälkeen kanta on hieman taantunut, mutta nykykannan keskikooksi arvioidaan noin 16 000 paria, joka on samaa suuruusluokkaa kuin 1980-luvulla. Hemppokannan on arvioitu olevan elinvoimainen.

Tuorein atlas kertoo hemppokannan harvenneen etenkin keskisen Suomen sisämaasta verrattuna kahden ensimmäisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon. Jo valmiiksi harva esiintyminen Pohjois-Karjalasta Suomenselälle asti on autioitunut entisestään, mutta Pohjanlahden rannikolla levinneisyys on pysynyt samanlaisena kuin aikaisemmissa atlaksissa. Suurin levinneisyysmuutos on kuitenkin jo tapahtunut 1970- ja 80-luvun atlaksien välillä, ja tuorein atlas vain korostaa Etelä-Suomen ja Keski-Suomen välistä tiheyseroa. Lapin havainnoista valtaosa koskenee pesimättömiä kiertelijöitä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3077,9 %
Todennäköinen2175,6 %
Mahdollinen2416,2 %
Yhteensä76519,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa