« »

Heinätavi (Anas querquedula)

SV: Årta, EN: Garganey

kuva tästä lajista

Heinätavi on rehevien lintujärvien ja kaikkein runsaskasvustoisimpien rannikon lahtien harvalukuinen pesimälaji, jonka levinneisyys maassamme keskittyy Etelä- ja Keski-Suomeen. Laji on pesimäympäristönsä suhteen vaatelias, ja se suosii korte- ja tulvaniittyrantoja. Heinätavi on suuren osan pesimäaikaa sangen piilotteleva, minkä tähden se ei ole kovin helppo kartoitettava atlaksessa.

Heinätavi on taantuva laji, ja uusimmassa vuoden 2010 eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa se on määritelty uhanalaiseksi luokkaan "Vaarantunut", kun vuoden 2000 arvioinnissa lajin luokitus oli "Elinvoimainen". Uhanalaisuuden syyksi arvellaan mm. elinympäristön muutosta ja metsästystä Suomen ulkopuolella. Laji on myös Suomessa edelleen riistalaji kannan taantumisesta huolimatta. 1990-luvun lopulla maamme heinätavikannaksi arvioitiin noin 3 500 paria. Pesimäkannan koon arviointi on hankalaa, sillä se saattaa vaihdella suuresti vuosien välillä. Uusin (v. 2010) pesimäkannan koon arvio on noin 1 000-2 000 paria.

Heinätavin taantuma näkyy selvästi vertailtaessa tuoretta atlasaineistoa aiempien vuosikymmenten tilanteeseen: nyt lajista todettiin varma pesintä vain noin 60 ruudussa, kun 1970- ja 80-lukujen yhdistelmäaineistossa se todettiin lähes 150 ruudulla. Myös mahdollisten ja todennäköisten pesimäruutujen määrä on laskussa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma571,5 %
Todennäköinen2095,4 %
Mahdollinen2295,9 %
Yhteensä49512,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta