« »

Harmaasorsa (Anas strepera)

SV: Snatterand, EN: Gadwall

kuva tästä lajista

Harmaasorsa esiintyy Suomessa levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla ja on meillä harvalukuinen pesimälaji. Laji suosii pesimäympäristönään reheviä järviä sekä rannikon lahtia, lisäksi myös tarpeeksi suojaisia ja reheviä poukamia saaristossa.

Harmaasorsa oli maassamme satunnaisvierailija aina 1960-luvulle asti, mutta sen jälkeen havaintomäärät alkoivat kasvaa ja pesintöjäkin todettiin. Harmaasorsan pesimäkannaksi arvioitiin 1980-luvun lopulla noin 20 paria, mutta nykyinen kanta on jo 500-1 000 paria. Atlaksessa havaintoja kertyi n. 350 atlasruudusta, joista lähes 80  ruudulla todettiin varma pesintä (edellisessä atlaksessa vain kolmellatoista ruudulla). Lajin levinneisyys keskittyy eteläisen Suomen rannikkoseuduille, mutta toisaalta myös Oulun seudulle, jossa on jo muutaman vuosikymmenen ajan ollut vahva pesimäkanta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma792 %
Todennäköinen1223,2 %
Mahdollinen1453,8 %
Yhteensä3469 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa