« »

Harmaapäätikka (Picus canus)

SV: Gråspett, EN: Grey-headed Woodpecker

kuva tästä lajista

Harmaapäätikka on euraasialainen laji, joka Suomessa esiintyy levinneisyysalueensa pohjoisrajoilla. Meillä sen levinneisyys keskittyy tammimetsävyöhykkeelle etelässä ja lounaassa, mutta harmaapäätikkoja pesii myös maamme keskiosissa, sekä tätä nykyä yhä useammin harvalukuisena Pohjois-Suomessa asti. Mieluisinta ympäristöä ovat lehtomaiset seka- ja lehtimetsät, mutta harmaapäätikka pesii myös havumetsäalueiden lehtipuulaikuissa, useimmiten haavikoissa.

1990-luvun lopulla maamme harmaapäätikkakannaksi arvioitiin noin 2 000 pesivää paria. Nykypäivänä parimäärä on kasvanut 3 000–4 000 pariin, ja kanta on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Uusimman atlaksen tuloksista ilmenee selvä levinneisyysalueen laajeneminen. Pohjoisin varmistettu pesintä on nyt Sallasta, kun se 1980-luvun atlaksessa oli Jyväskylän korkeudelta. Esiintymisalueen keskipiste on yhä Etelä- ja Lounais-Suomen lehtimetsäalueilla, mutta levittäytyminen Keski-Suomeen on selvää, ja levinneisyysalue on yhtenäistynyt. Esiintymisruutujen määrä on kasvanut noin kaksinkertaiseksi verrattaessa uutta atlasta kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3037,8 %
Todennäköinen40510,5 %
Mahdollinen3037,8 %
Yhteensä101126,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta