« »

Haarahaukka (Milvus migrans)

SV: Brunglada, EN: Black Kite

kuva tästä lajista

Haarahaukka on yksi maailman laajimmalle levinneistä petolinnuista, sillä se pesii Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta kaikilla mantereilla. Haarahaukasta erotetaan useita alalajeja, joista Suomessa pesii nimialalaji migrans. Meillä haarahaukan levinneisyys painottuu maan itäosiin. Haarahaukan pesimäkannaksi on arvioitu vain 10–25 paria, ja vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa se arvioitiinkin äärimmäisen uhanalaiseksi. Viime vuosikymmeninä se on vähentynyt koko Euroopassa.

Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa haarahaukasta on pesintään viittaavia havaintoja 47 ruudusta. Näistä kolmessa pesintä on varmistettu. Kolmannen atlaksen aikana havaintoruutuja kertyi 65 ja pesintä varmistui kuudessa ruudussa. Atlaskartoitusten perusteella lajin levinneisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma70,2 %
Todennäköinen160,4 %
Mahdollinen461,2 %
Yhteensä691,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa