« »

Haapana (Anas penelope)

SV: Bläsand, EN: Wigeon

kuva tästä lajista

Haapana on koko Suomessa pesivä Euraasialaisen havumetsävyöhykkeen laji, joka kelpuuttaa pesimäympäristökseen hyvin monenlaiset vesistöt niin sisämaassa kuin sisäsaaristossakin. Aivan karuimpia järviä ja lampia laji ei suosi, sillä kasvillisuutta tarvitaan ruokailuun. Erityisen mieluisia ovat heinäiset ja ruohoiset laidunniittyrannat. Vaikka haapana on pesäpaikan suhteen sangen joustava, sitä ei yleensä tapaa pelto-ojista tai tekoaltaista.

Haapanan pesimäkannaksi arvioitiin 1990-loppupuolella n. 70 000 paria, ja se on viidenneksi runsain sisävesiemme sorsalintu. Se on kuitenkin taantunut 1990-luvulta lähtien, mikä ilmenee mm. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintulaskentatilastoista. Nykyinen arvio pesivien parien määrästä on n. 45 000–55 000 paria. Kannan taantuminen heijastuu myös atlastuloksiin: vaikka lajin esiintymisruutujen määrä on pysynyt jotakuinkin samana (n. 2 400) nykyatlaksessa ja yhdistetyissä edellisissä atlaksissa, on varmojen pesintäruutujen määrässä havaittavissa vähenemistä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma108528,1 %
Todennäköinen60615,7 %
Mahdollinen72818,8 %
Yhteensä241962,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa