« »

Haahka (Somateria mollissima)

SV: Ejder, EN: Eider

kuva tästä lajista

Haahkaa tavataan pohjoisilla merialueilla niin Euroopassa, Aasiassa kuin Pohjois-Amerikassa. Suomessa haahka on puhtaasti merialueilla pesivä laji, jonka runsain kanta on keskittynyt Merenkurkun ja Keskisen Suomenlahden väliselle alueelle. Itäisellä Suomenlahdella ja etenkin Perämeren alueella laji on harvalukuinen pesijä.

Suomen haahkakanta oli monien muiden merilintujen tavoin aallonpohjassaan 1900-luvun alkupuolella. Kanta lähti nopeaan kasvuun sotien jälkeen ja runsastui varsin voimakkaasti 1960-luvulta 1980-luvulle. Suomenlahden kannankasvu loppui 1980-luvulla, ja kanta lähti pian tämän jälkeen hitaaseen laskuun. Saaristomerellä kannankasvu jatkui 1990-luvun puoliväliin asti, mutta kanta on taantunut tämän jälkeen nopeasti. Kannan taantumisen syynä on paikoin heikentynyt poikastuotto ja pesivien naaraiden lisääntynyt aikuiskuolleisuus. Nykykanta on suuruusluokkaa 110 000 paria, kun kannan huippuvaiheessa se oli vielä noin 180 000 paria.

Atlasten välillä ei näy mitään dramaattisia levinneisyysmuutoksia. Haahka onkin saaristossa vielä niin runsaslukuinen laji, että kannan lähes puoliintuminen ei näy sen levinneisyydessä. Kanta näyttää harventuneen hieman Merenkurkussa, mutta toisaalta hieman tihentyneen Perämeren puolella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3037,8 %
Todennäköinen210,5 %
Mahdollinen180,5 %
Yhteensä3428,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa