« »

Hömötiainen (Parus montanus)

SV: Talltita, EN: Willow Tit

kuva tästä lajista

Hömötiaisen levinneisyysalue kattaa laajalti Eurooppaa ja Aasiaa aina Tyynellemerelle saakka. Suomessa laji pesii koko maassa monenlaisissa metsissä. Aivan pohjoisimmassa Lapissa levinneisyysalue on aukkoinen. Hömötiainen suosii varttuneempia havu- ja sekametsiä, mutta myös nuoremmat metsät käyvät kunhan niissä on sopivia pökkelöitä pesäpaikaksi. Hömötiainen kovertaa pesäkolon pehmeään pökkelöön, mutta toisinaan pesii myös pönttöön. Hömötiainen on paikkalintu, joka talvehtii Suomessa.

Hömötiaisen pesimäkanta maassamme taantui 1940- ja 1950-luvuilta huomattavasti (noin 60 %) 1980-luvulle asti. Taantuman yhdeksi syyksi on esitetty tehometsätaloutta, joka on vähentänyt pökkelöpuiden määrää metsissä. Talvien ankaruuden vaikutuksista pesimäkantoihin ei ole selvää käsitystä. Viimeisen 30 vuoden aikana maamme hömötiaiskanta ei kuitenkaan ole enää merkittävästi taantunut, vaan se on pysynyt vakaana (yhdistetty piste- ja linjalaskenta-aineisto 1975–2010). 1980-luvun lopulla pesimäkannan koon arvioitiin vaihtelevan 0,7–1,5 miljoonan parin välillä. Nykykanta on arviolta 0,6–1,0 miljoonaa paria.

Hömötiaisen levinneisyysalue ei ole merkittävästi muuttunut maassamme viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Hömötiainen löytyy noin 83 %:ssa atlasruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma218956,6 %
Todennäköinen60215,6 %
Mahdollinen42310,9 %
Yhteensä321483,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa