« »

Härkälintu (Podiceps grisegena)

SV: Gråhakedopping, EN: Red-necked Grebe

kuva tästä lajista

Härkälintu on silkkiuikkua harvalukuisempi pesimälaji Etelä- ja Keski-Suomen järvillä ja lammilla. Sitä tavataan myös merenlahdilla. Pesimävesistön valinnassa härkälintu on joustava, mikäli tarjolla on pesää suojaavaa kasvillisuutta. Hyvin karuista vesistöistä lajia ei kuitenkaan löydä. Toisin kuin silkkiuikku usein, härkälintu ei pesi yhdyskunnissa.

Suomessa pesii 6 000–8 000 härkälintuparia. Vuonna 2010 tehdyssä uhanalaistarkastelussa härkälintu luokiteltiin elinvoimaiseksi.

Uusimman atlaskartoituksen perusteella vaikuttaa siltä, että härkälinnun levinneisyysalue on jonkin verran laajentunut eteläisessä Suomessa. Yhdistetyssä 1970- ja 1980-lukujen atlaksessa lajin pesintä varmennettiin noin 350 atlasruudussa, nyt noin 650 ruudussa, ja myös mahdollisten ja todennäköisten pesintäruutujen määrä on jonkin verran kasvanut. Aiempaa parempi atlasruutujen kartoitustehokkuus osin saattaa selittää havaittua levittäytymistä, mutta tuskin kokonaan, sillä härkälintu on nyt löytynyt usealta jo aiemminkin hyvin kartoitetulta ruudulta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma66917,3 %
Todennäköinen2446,3 %
Mahdollinen2707 %
Yhteensä118330,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta